Garanti information

Sortgaranti

För samtliga växtgrupper innebär vår sortgaranti att du ska få en frisk och sortäkta planta.

Växtgarantin omfattar endast vedartade växter. Perenner, clematis, kaprifol, buxbom, sommarblommor och krukväxter omfattas inte av växtgarantin.

Garantin gäller inte då växterna:

  • skadats vid transport eller vid plantering
  • fått felaktig skötsel
  • vattnats på felaktigt sätt (vanligast vid nyetablering är för lite vattning)
  • angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar
  • drabbats av tjältorka, även kallad vårsolbränna (gäller främst vintergröna växter)
  • planterats i krukor eller andra planteringskärl
  • är prisnedsatta vid köp

Eventuell reklamation ska göras inom 2 månader från köpet:

Observera!
Vid vinterskador gäller garantin vedartade växter härdiga i zon IV och uppåt.

Vid eventuella sortfel gäller garantin i 2 år.

SPARA ALLTID KVITTOT – DET ÄR DIN GARANTISEDEL!

Spara alltid växtetiketten som medföljer plantan.

Vid reklamation krävs retur av plantan.

Det är viktigt att plantering/etablering av växter görs på rätt sätt.

Reklamationsanvisningar

Om inköpt växt inte vill ta sig och börja växa, låt den stå kvar på växtplatsen. Detta gäller också vid misstänkt sortfel.  Kontakta oss om problemet så får du närmare information.

Gräv alltså inte upp en planterad växt innan du rådgjort med oss.

Vid reklamation ska kvitto på såld vara kunna visas upp