Perenner

Vi är välkända för vårt stora utbud av perenner. Dessa fleråriga växter vissnar ner på vintern för att gå i vila, för att sedan börja växa igen på våren. Många perenner är snabbväxande och når ofta sin fulla höjd redan efter första året.

Perenner finns i oändliga varianter, från lägsta lilla marktäckande Vinca minor till högsta stoltaste Cimicífuga ramósa. Med olika färger, blomställningar och bladmönster erbjuder perenner dej mycket att välja mellan. Vi strävar efter att alltid ha en mångfald av både vanliga och mer ovanliga sorter hemma och ger dig gärna råd om hur du kan kombinera rätt varianter för att få en plantering som blommar och skänker glädje från tidig vår till sen höst!