Allmänna planteringsråd

För träd och buskar gäller generellt följande:

Börja alltid med att göra i ordning en planteringsgrop. Planteringsgropen ska vara minst dubbelt så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad. Det kan vara lämpligt att förbättra jorden i planteringsgropen genom att blanda ner t.ex. planteringsjord. Om det är lerjord kan det vara bra att blanda ner en del torv, och ibland även barkmull, för att göra jorden lite lättare.

Klipp bort skadade och onödigt långa rötter på barrotade växter, så förbättras rotsystemets tillväxt.

Efter planteringen kan det vara bra att lägga på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg vid bevattning.

Om du planterar träd ger vi dig gärna råd angående behov för trädstöd, bevattningssäck, gnagskydd och andra tillbehör.