Tillbehör

Vi har mängder av tillbehör som är praktiska och viktiga hjälpmedel när växter skall planteras och skötas.

  • Sekatörer och grensågar
  • Växtvårdsmedel för specialområden
  • Spaljeér och bambukäppar
  • Busk- och trädstöd
  • Markduk och fiberduk
  • Juteväv, bindband och hönsnät
  • Vattensäckar
  • Specialgödning för blommor och bärväxter
  • Ogräsbekämpningsmedel och anti-snigelmedel
  • Lökjärn, rensknivar, planteringsspadar, maskrosjärn, krattor mm